Katalog > Nauka i edukacja > Hydrologia >

Ośrodek Technicznej Kontroli Zapór IMiGW

Informacje ogólne, obiekty hydrotechniczne, konferencje, sympozja, elektrownie wodne, wody gruntowe w Polsce.
Kategoria: Hydrologia
Zakład Hydrologii i Gospodarki Wodnej UAM w Poznaniu

Problematyka badawcza zakładu, aktualne tematy badań, artykuły i publikacje.
Kategoria: Hydrologia
Słownik hydrogeologiczny

Słownik Departamentu Geologii Ministerstwa Środowiska.
Kategoria: Hydrologia
Wikipedia: Hydrologia

Zbiór haseł związanych z hydrologią w Wolnej Encyklopedii Internetowej.
Kategoria: Hydrologia
Zakład Hydrologii Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ w Krakowie

Problematyka badań, pracownicy, granty badawcze, publikacje, informacje dla studentów, historia Zakładu.
Kategoria: Hydrologia