Katalog > Nauka i edukacja > Rolnictwo >

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie

Jednostka badawcza PAN, historia, informacje ogólne i struktura.
Kategoria: Rolnictwo
Instytut Dendrologii PAN w Kórniku

Historia instytutu i jego struktura organizacyjna. Arboretum (galerie zdjęć i opisy roślin). Wydawnictwa, seminaria i wyklady. Ogłoszenia.
Kategoria: Rolnictwo
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Warszawie

Struktura i organizacja. Oferta dla polityki gospodarczej oraz nauki i oświaty rolniczej. Wydawnictwa.
Kategoria: Rolnictwo
Kursy i szkolenia z zakresu rybactwa śródlądowego i rolnictwa specjalistycznego

\"Aqua-Agro Project\" strona omawiająca zadania i propozycje biznesu w rolnictwie przedsiębiorstwa doradztwa rolniczego
Kategoria: Rolnictwo
Instytut Roślin i Przetworów Zielarskich w Poznaniu

Zakres działalności i oferta. Konferencje, sympozja, kursy i szkolenia.
Kategoria: Rolnictwo
Instytut Żywości i Żywienia

Rys historyczny, struktura, zadania i osiągnięcia. Działalność naukowo badawcza, dydaktyczna, profilaktyczna i lecznicza. Oferta usług.
Kategoria: Rolnictwo
Instytut Nauk Rolniczych w Zamościu

Historia, struktura i władze uczelni. Warunki studiów i zasady rekrutacji. Organizacje studenckie i aktualności.
Kategoria: Rolnictwo
Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

Zakres badań, rada naukowa i pracownicy, publikacje, wydarzenia.
Kategoria: Rolnictwo
Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN - Jastrzębiec

Informacje o Instytucie jego strukturze oraz działalności i wynikach badań naukowych.
Kategoria: Rolnictwo
Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach

Badania nad rozwojem technik uprawy owoców. Publikacje, materiały i pomoc dla sadowników, szkółkarzy, kwiaciarzy i pszczelarzy.
Kategoria: Rolnictwo
Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach

Prowadzenie badań naukowych w zakresie medycyny weterynaryjnej ze szczególnym uwzględnieniem diagnostyki i profilaktyki chorób zakaźnych, w tym chorób odzwierzęcych, oraz higieny i toksykologii
Kategoria: Rolnictwo
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach

Informacje o Instytucie, przedmiot działalności, struktura organizacyjna. Wydawnictwa oraz internetowe serwisy informacyjne Instytutu. Aktualności i oferta.
Kategoria: Rolnictwo
Zakład Pszczelnictwa SGGW

Badania naukowe nad pszczołami prowadzone przez prof.dr hab. Jerzego Woyke w kraju i za granicą. Publikacje.
Kategoria: Rolnictwo
Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu, Oddział w Sośnicowicach

Prezentacja działalności, usługi w obszarze badawczym ochrony roślin, system badań nad oceną skuteczności biologicznej środków ochrony roślin zgodnego z wymaganiami Unii Europejskiej.
Kategoria: Rolnictwo
Instytut Inżynierii Rolniczej AR we Wrocławiu

Struktura i pracownicy. Dorobek naukowy i publikacje, dydaktyka.
Kategoria: Rolnictwo
Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu

Historia i struktura organizacyjna. Oferta usług badawczych i poradnictwa. Biografia publikacji naukowych instytutu i ich wyszukiwarka.
Kategoria: Rolnictwo
Instytut Zootechniki, Balice k/ Krakowa

Informacje o instytucie, strukturze, jego pracach badawczych i wydawnictwach. Oferta usług i aktualności.
Kategoria: Rolnictwo
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu

Kierunki działalności, zakłady naukowe oraz jednostki współpracujące. Oferta i wdrożenia. Wydawnictwa, aktualności.
Kategoria: Rolnictwo
Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach

Informacje o działalności i osiągnięciach. Struktura organizacyjna. Oferta.
Kategoria: Rolnictwo
Instytut Badawczy Leśnictwa w Warszawie

Struktura i zakres działalności. Baza różnorakich informacji z dziedziny leśnictwa. Wydawnictwa i aktualności.
Kategoria: Rolnictwo
VetContact

Wortal Internetowy dla lekarzy weterynarii; publikacje naukowe, forum dyskusyjne, kongresy weterynaryjne, kursy specjalistyczne. Katalog firm weterynaryjnych.
Kategoria: Rolnictwo
Instytut Warzywnictwa w Skierniewicach

Placówka naukowa zajmująca się badaniami dotyczącymi warzywnictwa.
Kategoria: Rolnictwo
Projekt Eu-Cee-Ofp

Prace nad projektem określającym kierunki rozwoju polityki w zakresie rolnictwa ekologicznego krajów Unii Europejskiej i Szwajcarii.
Kategoria: Rolnictwo
Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN im. Jana Kielanowskiego

Żywienie i fizjologia zwierząt, instytut i jego jednostki, wyposażenie, badania, czasopismo naukowe JAFS.
Kategoria: Rolnictwo