Katalog > Kultura i sztuka > Muzea >

Muzea.pl

Opisy najważniejszych polskich i światowych zbiorów oraz kolekcji muzealnych.
Kategoria: Muzea
Muzea sztuki na świecie

Spis muzeów sztuki ułożony alfabetycznie krajami.
Kategoria: Muzea
Centrum Muzeologiczne

Gromadzi i udostępnia wszelkie informacje związane z muzealnictwem.
Kategoria: Muzea