Katalog > Nauka i edukacja > Ekologia >

Współczesne problemy ekologiczne

Główne zagrożenia ekologiczne Ziemi, sposoby walki z nimi, przykłady działań mających na celu niedopuszczenie do powiększania się skali zagrożeń.
Kategoria: Ekologia
Zielona Sieć - Ekologiczny Biuletyn Internetowy

Krótkie charakterystyki społeczno-ekonomiczne i najważniejsze problemy ekologiczne dziesięciu województw Polski, przedstawione prze ośrodki regionalne Polskiej Zielonej Sieci. Artykuły merytory
Kategoria: Ekologia
Ekologia w nauczaniu początkowym

Scenariusze zajęć i programów o tematyce ekologicznej dla klas I-III szkoły podstawowej.
Kategoria: Ekologia
Podlaski Serwer Ekologiczny

Strona ma na celu poprawę przepływu informacji dotyczących ochrony środowiska naturalnego północno-wschodniej Polski.
Kategoria: Ekologia
Program ekologiczny

Edukacja ekologiczna klas I-III Szkoły Podstawowej.
Kategoria: Ekologia
Wpływ turystyki na przyrodę

Pozytywne i negatywne aspekty turystyki dla środowiska.
Kategoria: Ekologia
Ochrona Środowiska

Informacje o zagrożeniach, prognozach i ochronie środowiska.
Kategoria: Ekologia
Rodzaje zanieczyszczeń powietrza i ich źródła

Obszerny artukuł na tytułowy temat.
Kategoria: Ekologia
Efekt cieplarniany

Informacje o efekcie cieplarnianym.
Kategoria: Ekologia
Znak ma znaczenie

Poprzez codzienne decyzje konsumenckie możemy wywierać wpływ to czy firmy zachowują się odpowiedzialnie. Kampania ma na celu zwiększenie świadomości społecznej związanej z rozumieniem i rozp
Kategoria: Ekologia
Ekopedagog

Publikacje i materiały związane z ekologią dla nauczycieli, referaty ekologiczne i scenariusze zajęć do poprowadzenia w szkołach.
Kategoria: Ekologia
Z miłości do dzikiej przyrody

Miłośnik natury broni środowiska i piętnuje wszelkie nieprawości i przedsięwzięcia szkodzące przyrodzie.
Kategoria: Ekologia
Ochrona środowiska

Odpowiedzi na pytania dotyczące problematyki ochrony środowiska i informacje o tym co każdy z nas może zrobić dla ochrony środowiska.
Kategoria: Ekologia
Nasz Bałtyk

Historia Bałtyku, jego cechy morfometryczne, brzegi i wybrzeża, hydrologia, flora i fauna, zasoby naturalne, występujące zanieczyszczenia, ochrona Bałtyku.
Kategoria: Ekologia
Ocena zanieczyszczenia powietrza

O ocenie stopnia skażenia powietrza w Zielonej Górze na podstawie obserwacji porostów nadrzewnych. Informacje o porostach i skali porostowej.
Kategoria: Ekologia
Rodzaje ścieków i ich typowe składniki

O ściekach i usuwaniu z nich detergentów i substancji biogennych.
Kategoria: Ekologia
ZJR - edukacja ekologiczna

Scenariusze zajęć ekologicznych i pomoce szkolne.
Kategoria: Ekologia
Wikipedia: Ekologia

Zbiór haseł związanych z ekologią w Wolnej Encyklopedii Internetowej.
Kategoria: Ekologia
Program Środowisko - Odpady i ich ewidencja

Programy ułatwiające prowadzenie ewidencji odpadów, naliczanie opłat.
Kategoria: Ekologia
Laskowski Ryszard

Ekotoksykologia i ekologia: publikacje, prezentacje, projekty badawcze, galerie zdjęć przyrodniczych.
Kategoria: Ekologia
Program PCB Stop

Ochrona środowiska naturalnego przed skażeniem polichlorowanymi bifenylami.
Kategoria: Ekologia
Dzień Ziemi

Program aktualnych obchodów Dnia Ziemi w Polsce.
Kategoria: Ekologia
Ekologiczn@ strona WWW

Trochę o zagrożeniach ekologicznych, lista zagrożonych zwierząt, instytucje zajmujące się ochroną środowiska.
Kategoria: Ekologia
EkoEdu - Edukacja dla zrównoważonego rozwoju

Programy i pomysły edukacyjne, giełda pomysłów, edukacja ekologiczna dla różnych odbiorców, zasoby edukacyjne.
Kategoria: Ekologia
Poszanowanie Energii w Polsce

Informacje wsparające wszelkie działania służące zmniejszeniu zużycia energii.
Kategoria: Ekologia
Europejski Dzień bez Samochodu

Kampania "Dzień bez Samochodu" w Polsce - informacje i aktualności.
Kategoria: Ekologia
Ogólnopolski Portal Ochrony Środowiska

Ogólnopolski Portal Ochrony Środowiska jest pierwszym portalem branżowym OS w Polsce, interaktywną platformą łączącą przedsiębiorców, inżynierów i rzeczoznawców, zapewniającą dostęp d
Kategoria: Ekologia
Nauka a natura

Wpływ ludzi na środowisko, zagrożenia naturalne i powodowane przez ludzi, a także metody za pomocą których człowiek stara się naprawić szkody, które wyrządził naturze.
Kategoria: Ekologia
Utylizacja śmieci

Zagadnienia dotyczące postępowania z odpadami: składowanie, spalanie, sortowanie, odpady metalowe oraz butelki zwrotne.
Kategoria: Ekologia
Eko Lublin

Serwis ekologiczny: artykuły, akcje, forum, linki.
Kategoria: Ekologia
Czysta okolica - Wolsztyn

Przegląd tematów z zakresu ochrony środowiska. Od zanieczyszczeń po wypalanie traw i agroturystykę.
Kategoria: Ekologia
Odpady.SOS.pl

Portal poświęcony problemowi odpadów, odzysku, recyclingu i technologiom. Poradniki, publikacje, zbiory przepisów.
Kategoria: Ekologia
Egzotyczni Więźniowie

Kampania na rzecz ograniczenia handlu dzikimi zwierzętami, informacje o kampanii, zbiory przepisów, spisy gatunków, porady.
Kategoria: Ekologia
Ekotoksykologia

Monografia ekotoksykologii na podstawie podręcznika pt. Hazardous Waste Management.
Kategoria: Ekologia
Ekotoksykologia, medycyna środowiskowa i fitofarmakologia

Informacji o właściwościach chemicznych i farmakologicznych roślin pasożytniczych. Wybrane publikacje dotyczące toksykologii węglowodorów ropopochodnych.
Kategoria: Ekologia
GreenWorld - Serwis Ekologiczny

Rozbudowany serwis, wiele artykułów z zakresu ochrony środowiska, zbiór praw, dział z opisem ekosystemów, forum.
Kategoria: Ekologia
Epoka: Edukacja, Przyroda, Ochrona, Krajobraz, Antropopresja

Serwis ekologiczny województwa kujawsko-pomorskiego: instytucje i inwestycje ekologiczne, zagrożenia, stan i ochrona środowiska, edukacja ekologiczna.
Kategoria: Ekologia
Pomóżmy kasztanowcom

Program ochrony i leczenia kasztanowców w związku z inwazją szrotówka kasztanowcowiaczka.
Kategoria: Ekologia
Rospuda

Kampania ochrony przyrody doliny Rospudy.
Kategoria: Ekologia
Ochrona lasów

O parkach narodowych, ochronie starych drzewostanów, sadzeniu lasów, inicjatywach międzynarodowych, lasach zagrożonych i drzewach (ich rozmieszczeniu, ochronie, eksploatacji, chorobach i zastosowa
Kategoria: Ekologia
Wirtualne Laboratorium Zrównoważonego Rozwoju

Model działania oczyszczalni ścieków, konkurs na model oczyszczalni, turniej maszyn wodnych, materiały dla nauczycieli nt. ekologii.
Kategoria: Ekologia
Katalog Zielone Strony Internetu

Katalog tematyczny stron poświęconych ekologii.
Kategoria: Ekologia
Sozologia

Zanieczyszczenia środowiska, klimat, środowisko a zdrowie, ochrona przyrody na Polasiu.
Kategoria: Ekologia
Ratuj drzewa

Strona kampanii mającej na celu zachowanie drzew, w szczególności w mieście Gdyni.
Kategoria: Ekologia
Agenda 21

Ekologiczne konkursy dla uczniów szkół.
Kategoria: Ekologia
Proekologia - Serwis Ekologiczny

Zdrowa żywność, zanieczyszczenia, czysta produkcja.
Kategoria: Ekologia
Bagna.pl

Serwis mokradłowy prowadzony przez Stowarzyszenie Chrońmy Mokradła.
Kategoria: Ekologia
ULV - Ratuj Wilki

Kampanie protestów przeciw odstrzałom wilków oraz informacje o zagrożeniach dla tego gatunku.
Kategoria: Ekologia
Brama Zielona

Ekologiczny serwer informacyjny.
Kategoria: Ekologia
Muzeum Ekologii

Zbiór artykułów rozmaitych związanych z problematyką ekologiczną m.in. o odpadach toksycznych, zagładzie nuklearnej, kwaśnych deszczach, zagrożonych gatunkach.
Kategoria: Ekologia
Centrum Informacji o Środowisku - Ekoportal.pl

Aktualności, GMO, bazy danych, konwencje, informacje o środowisku, fundusze UE.
Kategoria: Ekologia
Ekoportal

Serwis o ochronie środowiska oparty o zagadnienia z lekcji w Technikum Ochrony Środowiska.
Kategoria: Ekologia
Drzewing

Idea polegająca na namawianiu indywidualnych osób do sadzenia swoich własnych drzew.
Kategoria: Ekologia
Koniczynka.org

Studencki serwis internetowy poświęcony zagadnieniom ochrony środowiska.
Kategoria: Ekologia
Carabus

Informacje o polityce leśnej państwa, leśnictwie, studiach, przyrodzie, zdjęcia przyrodnicze, także ze Skandynawii.
Kategoria: Ekologia
Konkurs Przyjaźni Środowisku

Wiadomości, formularze, laureaci i galerie z Narodowego Konkursu Ekologicznego "Przyjaźni Środowisku".
Kategoria: Ekologia
Centrum Prawa Ekologicznego

Działalność i publikacje, konwencje, Unia Europejska.
Kategoria: Ekologia
Informacje samorządowe

Internetowe wydawnictwo poświęcone tematyce ekologii, wspierające działalność samorządów.
Kategoria: Ekologia
ABC Ekologii Federacji Zielonych

Internetowy przewodnik po podstawowych zagadnieniach ekologii, ochrony środowiska, przyrody i zrównoważonego rozwoju.
Kategoria: Ekologia
Vortal Eko

O ochronie środowiska, w szczególności o produkcji tzw. czystej energii.
Kategoria: Ekologia
Kampania Anty-GMO

Działalność koalicji dla ochrony polskiej wsi: strefy wolne od organizmów genetycznie zmodyfikowanych, petycje, apele.
Kategoria: Ekologia
Dzień Czystej Wody

Dzień Czystej Wody to finał wielu działań proekologicznych organizowanych przez Klub Zdecydowanych Optymistów w Czerwieńsku.
Kategoria: Ekologia
Krótka historia obrony przyrody

Wspomnienia uczestnika akcji ochrony Góry Św. Anny z 1998 roku.
Kategoria: Ekologia
Ekologika

Serwis ekologiczny. Artykuły i informacje dotyczące ekologii, zwłaszcza odnawialnym źródłom energii.
Kategoria: Ekologia
Baza danych o polskich emisjach do powietrza

Dostęp do wyników rocznych inwentaryzacji emisji do powietrza z obszaru Polski dla zanieczyszczeń kwasotwórczych, metali ciężkich, związków organicznych, pyłów oraz gazów cieplarnianych w s
Kategoria: Ekologia
Biuro Edukacji Ekologicznej i Komunikacji Społecznej

Biuro Edukacji Ekologicznej i Komunikacji Społecznej podejmuje szereg działań mających na celu podnoszenie stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz prezentuje zasady polityki ekologic
Kategoria: Ekologia
Prozon

Fundacja Ochrony Warstwy Ozonowej PROZON. Skromna informacja o fundacji i zachęta do ochrony ozonu.
Kategoria: Ekologia
Eko-net.pl

Serwis prowadzony przez Centrum Ochrony Środowiska Politechniki Gdańskiej. Platforma edukacyjna dla specjalistów z dziedziny ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zarządzania r
Kategoria: Ekologia
Instytut na rzecz Ekorozwoju

Pozarządowa instytucja zajmującą się relacjami pomiędzy społeczeństwem, gospodarką i środowiskiem przyrodniczym - czyli ekorozwojem. O działalności, publikacjach, wydarzeniach.
Kategoria: Ekologia
Darz Bór! - lista dyskusyjna przyrodników

Tematem dyskusji jest przyroda Polski i jej ochrona (zwierzęta, rośliny, środowisko).
Kategoria: Ekologia
Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN

Historia, kierunki działania, struktura, wydawnictwa.
Kategoria: Ekologia
Via Baltica - podpisz protest

Protest przeciwko przeprowadzeniu trasy Via Baltica przez obszary chronione takie jak Biebrzański Park Narodowy i Dolina Rospudy.
Kategoria: Ekologia
Atlas zalewowych obszarów Odry

Atlas obejmujący dolinę Odry z zaznaczonymi istniejącymi typami środowisk, wodami oraz informacjami z zakresu gospodarki wodnej.
Kategoria: Ekologia
Sześciofluorek siarki w elektroenergetyce

Przesłanki dotyczące BHP i ochrony środowiska, w sytuacjach gdy zastosowany jest sześciofluorek siarki w urządzeniach elektroenergetycznych.
Kategoria: Ekologia
Ekoinfo.pl

Serwis informacyjny ochrony środowiska. Zanieczyszczenia środowiska, prawo związane z ekologią, technologie ekologiczne, edukacja ekologiczna, forum dyskusyjne.
Kategoria: Ekologia
Ekocentrum ICPPC

Rozwiązania, technologie i materiały chroniące środowisko naturalne.
Kategoria: Ekologia
Ekopodatki

Informacje o opłatach za emisję zanieczyszczeń i składowanie odpadów.
Kategoria: Ekologia
MIŚ - Małopolska Informacja o Środowisku

Instytucje i organizacje z Małopolski zajmujące się sprawami ochrony środowiska. Punkt informacji ekologicznej, pytania i odpowiedzi dotyczące ochrony środowiska, linki.
Kategoria: Ekologia
Ministerstwo Środowiska

Informacje, akty prawne, materiały informacyjne, odnośniki, jednostki podległe, praca, przetargi, nowości, bazy danych, projekty ustaw.
Kategoria: Ekologia
Prawo ochrony przyrody

Zbiór aktów prawnych mających znaczenie w ochronie przyrody.
Kategoria: Ekologia
Ekologia na Pomorzu

Informacje, organizacje, instytucje, firmy, publikacje ekologiczne z Pomorza Zachodniego.
Kategoria: Ekologia
Ekozone

Najważniejsze informacje o problemach naszej planety, takich jak: efekt cieplarniany, oszczędzanie energii czy dziura ozonowa.
Kategoria: Ekologia
Centrum Informacji o Środowisku

Raporty o stanie środowiska, metadane, analizy przestrzenne, kartografia, edukacja ekologiczna, ekologiczne zasoby internetu, nowości.
Kategoria: Ekologia
Lesza

Inicjatywy dla ochrony przyrody i ekologia głęboka. Wiadomości.
Kategoria: Ekologia
Nagroda Zielonego Dobrodzieja

Nagroda przyznawana od 1997 roku z okazji Dnia Ziemi dla ludzi wyróżniających się w kreowaniu postaw przyjaznych Ziemi.
Kategoria: Ekologia
Siedem Projektów Środowiskowych

Gospodarka osadowa w województwie zachodniopomorskim. Strona projektu: "Wsparcie Techniczne dla Województwa Zachodniopomorskiego w Zakresie Gospodarki Osadowej".
Kategoria: Ekologia
Możliwości zastosowania metody fermentacji metanowej do unieszkodliwiania odpadów

Publikacja pracy magisterskiej wykonanej w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
Kategoria: Ekologia
Komitet Ekologii PAN

Działalnośc, członkowie komitetu, wybory do komitetu.
Kategoria: Ekologia
Zielona Kultura

Zielony paradygmat, Karkonosze, Tybet, rowery, zielona strefa, zrównoważony rozwój, prawa zwierząt, media pozarządowe.
Kategoria: Ekologia