Katalog > Nauka i edukacja > Chemia >

Postępy Biochemii

Czasopismo wydawane przez Polskie Towarzystwo Biochemiczne. Archiwum numerów, materiały redakcyjne, dane kontaktowe.
Kategoria: Chemia
Chemia - zagadki i zadania z rozwiązaniami

Kilka zadań chemicznych na poziomie szkoły podstawowej wraz z mało zrozumiałymi komentarzami autora strony.
Kategoria: Chemia
Chemia ogólna - wirtualny podręcznik

Podstawowe informacje z zakresu chemii ogólnej, adresowane do uczniów szkół średnich, studentów kierunków niechemicznych oraz nauczycieli chemii. Zbiory zadań z Olimpiad Chemicznych.
Kategoria: Chemia
ABC Chemii

Podstawy chemii. Słowniczek pojęć chemicznych, układ okresowy, opisy własności najbardziej znanych kwasów, zasad i soli.
Kategoria: Chemia
e-Chemia - wirtualny podręcznik chemii Akademii Górniczo-Hutniczej

Kompletny i rozbudowany podręcznik chemii ogólnej z elementami chemii organicznej i fizycznej na poziomie studiów magisterskich.
Kategoria: Chemia
Chemia - materiały pomocnicze

Skrypty z wykładów z wydziału chemicznego Politechniki Łódzkiej w formie plików Worda, Excela i pdf, obejmujace znaczną część zakresu studiów magisterskich zebrane przez Michała Nejmana.
Kategoria: Chemia
Chemia organiczna OnLine

Obszerny zbiór tekstów na temat chemii organicznej i nieorganicznej na poziomie maturalnym. Testy na AM z rozwiązaniem, zadania i sposoby ich rozwiązywania, leksykon chemii.
Kategoria: Chemia
Wesoła Chemia - prywatna strona Pani Ewy

Podstawowe dane o pierwiastkach, kilka opisów prostych doświadczeń z chemii organiczej, prezentacje na poziomie szkoły średniej, przykłady edukacyjnych zabaw chemicznych.
Kategoria: Chemia
c h e m m i x

Materiał programowy chemii dla gimnazjum i liceum na poziomie podstawowym i rozszerzonym, układ okresowy pierwiastków chemicznych, tablica rozpuszczalności wodorotlenków i soli i wiele innych.
Kategoria: Chemia
Reakcje chemiczne

Oferta zakupu broszury edukacyjnej, dostępne dwie przykładowe lekcje.
Kategoria: Chemia
Chemia Analityczna - materiały edukacyjne

Zbiór dokumentów pdf dla studentów kierunku chemia analityczna Politechniki Gdańskiej. Wstęp do chromatografii cieczowej, chromatografii gazowej, analitycznych metod elektrochemicznych i spektros
Kategoria: Chemia
Wirtualne Laboratorium Chemiczne

Opisy prostych eksperymentów, podstawowej aparatury i technik laboratoryjnych. Dział ogłoszeń i czat dla chemików amatorów. Strona działa wyłącznie pod IE 5 lub wyżej.
Kategoria: Chemia
Pirotechnika i fajerwerki

Serwis o tematyce pirotechnicznej, składy mieszanek błyskowych oraz dymnych, opisy prostych silników modelarskich.
Kategoria: Chemia
Chemia w gimnazjum - prywatna strona Pawła Biciutko

Teksty z chemii ogólnej i nieorganicznej na poziomie gimnazjalnym. Glosariusz terminów chemicznych.
Kategoria: Chemia
Chemia dla gimnazjalistów i licealistów

Zbiór tekstów edukacyjnych zebranych w ramach międzyszkolnego programu rozwoju nauki chemii oraz ściągi nadsyłane przez użtykowników serwisu.
Kategoria: Chemia
Angielski dla Chemika

Mini-słownik polsko-angielski terminów chemicznych.
Kategoria: Chemia
Chemia organiczna

Kurs chemii organicznej na poziomie szkoły średniej - licencjatu. Podstawowe grupy związków organicznych, sposoby ich syntezy i reakcje charakterystyczne.
Kategoria: Chemia
Wortal młodego Chemika

Artykuły z różnych dziedzin chemii oraz pirotechniki, tablice chemiczne, forum dyskusyjne, encyklopedia.
Kategoria: Chemia
Chemia i My

Obszerne materiały pomocniczne do podręcznika dla gimnazjalistów wydanego przez Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
Kategoria: Chemia
Chemia w tabletkach

Chemia ogólna i fizyczna, nieorganiczna, organiczna, tablica Mendelejewa, zbiór praw i reguł chemicznych oraz podstawy technik rachunkowych w chemii. Przeznaczona dla licealistów (maturzystów) i
Kategoria: Chemia
Pirotechnika forum

Forum Pirotechniczne! Zobacz! Bomby , rakiety , testy itd.
Kategoria: Chemia
Układ okresowy - strona Dydonta

W układzie zawarto podstawowe dane o pierwiastkach chemicznych, ich właściwości, zastosowanie a także zdjęcia.
Kategoria: Chemia
Chemia Domowa

Opisy prostych eksperymentów chemicznych do wykonania w domu, otrzymywania podstawowych odczyników i sprzętu labolatoryjnego.
Kategoria: Chemia
Węgiel i jego pochodne

Praca semestralna ucznia liceum ogólnokształcącego na temat węgla i jego pochodnych. Skład chemiczny węgla kamiennego, brunatnego i ropy naftowej. Opisy procesów obróbki węgla i ropy naftowej
Kategoria: Chemia
Wiadomości Chemiczne

Czasopismo przeglądowe wydawane przez Polskie Towarzystwo Chemiczne
Kategoria: Chemia
Technologia i inżynieria chemiczna

Podstawowe informacje z zakresu technologii i inżynierii chemicznej, bhp i ochrony środowiska w przemyśle chemicznym.
Kategoria: Chemia
MyChemProgs

Autorskie programy - rysowanie kształtu orbitali, kalulatory chemiczne, układ okresowy itp. - do ściągnięcia za darmo.
Kategoria: Chemia
Biblioteka Riklaunima - Chemia

Obszerny zbiór dokumentów pdf na wszelkie tematy chemiczne - zebranych ze skryptów Politechniki Warszawskiej.
Kategoria: Chemia
Koło chemiczne w VIII LO w Krakowie

Informacje, zdjęcia i wspomnienia z działalności koła, teksty edukacyjne na poziomie szkoły średniej, materiały pomocowe do Olimpiady Chemicznej i matury.
Kategoria: Chemia
Układ okresowy - prywatna strona Ewy Małeckiej

Podstawowe informacje o pierwiastkach + teksty na rozmaite tematy chemiczne - teoria orbitali frontalnych, stopień utlenienia, teoria związków kompleksowych, teoria pola krystalicznego i inne.
Kategoria: Chemia
Docent OnLine - serwis chemiczny

Opisy właściwości związków nieorganicznych i organicznych, układ okresowy, tabele chemiczne, chemia spożywcza, doświadczenia, ciekawostki chemiczne, informator, odsyłacze, sklepy chemiczne, w
Kategoria: Chemia
Biochemia

Informacje o operonie laktozowym, promotorach, transkrypcji, białkach i ich funkcjach.
Kategoria: Chemia
Chemia praktyczna

Opisy doświadczeń, związków chemicznych, fotografie o tematyce chemicznej.
Kategoria: Chemia
Chemia w Szkole

Wersja on-line czasopisma dla nauczycieli. Materiały metodyczne, propozycje lekcji, zadania z olimpiad chemicznych i wiele innych.
Kategoria: Chemia
Układ okresowy - prywatna strona Doroty Schmidt

Podstawowe dane o pierwiastkach, opisy bloków, okresów i grup układu, glosariusz podstawowych pojęć związanych z układem okresowym.
Kategoria: Chemia
AllChemia

Internetowy informator dla chemików i użytkowników aparatury analitycznej, zawiera sewis informacyjny, katalog dostawców oraz wirtualną wystawę aparatury i sprzętu laboratoryjnego.
Kategoria: Chemia
Pestycydy

Serwis poświęcony pestycydom. Klasyfikacja pestycydów, trwałość w środowisku, biokumulacja, toksyczność, metody oznaczania i inne.
Kategoria: Chemia
Związki organiczne i nieorganiczne

Podstawowe dane (masa cząsteczkowa, temperatura topnienia itd) na temat kilkuset prostych nieorganicznych związków chemicznych
Kategoria: Chemia
Chemia OnLine

Podstawy chemii analitycznej, chemii organicznej, a także wszystko co jest związane z tą nauką w życiu człowieka. Strona nie aktualizowana od 01.01.2002
Kategoria: Chemia
Chemia dla każdego

Zbiór tekstów edukacyjnych - chemia ogólna, nieorganiczna i organicza - na poziomie podstawowym.
Kategoria: Chemia
Wiązania chemiczne

Powłoki elektronowe, metale, kryształy molekularne, oraz ciekawostki - wszystko na poziomie gimnazjum
Kategoria: Chemia
Delta - kategoria chemia

Wybór artykułów z popularnego miesięcznika matematyczno-przyrodniczego.
Kategoria: Chemia
Chemia Analityczna

Czasopismo poświęcone wszystkim gałęziom chemii analitycznej.
Kategoria: Chemia
Chemia i inżynieria chemiczna

Tablice fizykochemiczne własności rozpuszczalników i gazów przemysłowych.
Kategoria: Chemia
Sole nieorganiczne w fotografice

Opis soli nieorganicznych srebra i ich zastosowanie w fotografice.
Kategoria: Chemia
Chemfan - chemia dla amatorów

Strona związana z grupą dyskusyjną chemfan@man.lodz.pl. Archiwum grupy oraz obszerny zbiór danych na wszelkie tematy mogące zainteresować entuzjastów chemii.
Kategoria: Chemia
Chemia - Wikipedia

Chemia w wolnej encyklopedii sieciowej. Obszerny zbiór informacji o wszelkich dziedzinach chemii.
Kategoria: Chemia
Nieoficjalna strona Olimpiady Chemicznej

Regulamin i historia Olimpiady, zadania z poprzednich edycji, adresy komitetów okręgowych.
Kategoria: Chemia
Własności fizykochemiczne cieczy

Dane fizyczne rozpuszczalników i substancji ciekłych.
Kategoria: Chemia
Księgarnia chemika- książki, chemia, podręczniki

Wirtualna księgarnia chemiczna - z linkami do stron wydawców.
Kategoria: Chemia
Białko Szoku Termicznego (HSP)

Struktura i rola małych białek, model działania, klasyfikacja, animacje struktur.
Kategoria: Chemia
Ekoproblemy - strona Łukasza Cymermana

Podstawowe informacje o zanieczyszczeniu gleby, powietrza, wody, dziurze ozonowej i efekcie cieplarnianym.
Kategoria: Chemia
Pirotechnika i materiały wybuchowe

Skład mieszanek prochowych, budowa detonatorów, skład środków wybuchowych, efektowne eksperymenty pirotechniczne.
Kategoria: Chemia
Areny

Węglowodory aromatyczne i ich pochodne. Wzory, opisy własności i otrzymywania. Zbiór kilkunastu bezpłatnych programów chemicznych. Quiz chemiczny on-line.
Kategoria: Chemia
Nieoficjalna podstawowy kurs obsługi programu ISIS Draw

Jak stworzyć rysunek wzoru chemicznego, struktury cząsteczki, schematu reakcji itp.
Kategoria: Chemia
Biochemia cytologiczna i histologiczna

Obszerny tekst o wykrywanie podstawowych składników chemicznych w komórkach i tkankach. Teoretyczne wprowadzenie do ćwiczeń z biochemii dla studentów wychowania fizycznego; Henryk St. Różańsk
Kategoria: Chemia
Strona Tomka Plucińskiego

Opisy efektownych eksperymentów, streszczenia skryptów do nauki chemii dla biologów, humorystyczne teksty popularno-naukowe.
Kategoria: Chemia
Kalkulatory Fizykochemiczne

Kalkulatory oparte na javie; przeliczają temperaturę i ciśnienie gazów, stężenia, masy molowe i temperatury wrzenia niektórych związków chemicznych.
Kategoria: Chemia
Biosensory

Opisy konstrukcji i zastosowań w chemii klinicznej, spożywczej i przemysłowej
Kategoria: Chemia
Chemia 118

Układ okresowy pierwiastków chemicznych i podstawowe informacje o pierwiastkach.
Kategoria: Chemia
Chemia w Servis.pl

Streszczenia artykułów prasowych na tematy związane z chemią.
Kategoria: Chemia
IV Ogólnopolskie Sympozjum - Analiza Przepływowa - Kraków 2004

Program sympozjum, organizatorzy, dojazd, zakwaterowanie, rejestracja uczestników.
Kategoria: Chemia
MYZLAB - serwis naukowy

Opis kilku efektownych eksperymentów chemicznych, fizycznych i pirotechnicznych
Kategoria: Chemia
Chemik Online

Wortal prowadzony przez miesięcznik Chemik wydawany przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Treść aktualnych numerów, ciekawostki, nowiny technologiczne, informacje
Kategoria: Chemia
Tworzywa sztuczne - prywatna strona Dariusza Filipiaka

Informacja o kilku typach tworzyw sztucznych (polietylen, poliamidy, poliuretany, silikony itp.) na podstawowym poziomie. Opisy technik barwienia tworzyw sztucznych.
Kategoria: Chemia
Strona Piotra Jamroza.

Informacje o technologiach chemicznego osadzania z fazy gazowej (PACVD i CVD) + referaty autora strony na tematy związane z ochroną środowiska (efekt cieplarniany, membrany).
Kategoria: Chemia
Piroportal - Pirotechnika Amatorska

Elementarne zagadnienia pirotechniki amatorskiej. Zastosowanie, petardy, rakiety, szelki, mieszaniny pirotechniczne, bezpieczeństwo, forum.
Kategoria: Chemia
IV Kongres Technologii Chemicznej

Rozwój technologii chemicznej i potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw. Przedstawienie najnowszych osiągnięć w dziedzinie badań naukowych i rozwojowych w technologii chemicznej oraz dokona
Kategoria: Chemia
Chemical Attack

Strony poświęcone współczesnej chemii dla studentów wydziałów przyrodniczych, a także zainteresowanych chemią uczniów szkół średnich. Artykuły z różnych działów chemii, a także opis
Kategoria: Chemia
DNA - Serwis Chemiczny

Zbiór tekstów o podstawach chemii ogólnej i organicznej na poziomie gimnazjum.
Kategoria: Chemia
Historia chemii

Zbiór tekstów na temat historii chemii ze szczególnym uwzględnieniem roli kobiet, zgromadzony przez pracownika wydziału Chemii Uniwersytetu w Opolu.
Kategoria: Chemia
Atom.of.pl

Zapożyczone artykuły prasowe, lista noblistów, układ okresowy, glosariusz terminów chemicznych, zadania z konkursów chemicznych.
Kategoria: Chemia
Prywatna strona Jerzego Króla-Bogomilskiego

Streszczenia patentów i publikacji autora strony. Prywatne komentarze na temat stanu poskiego przemysłu chemicznego.
Kategoria: Chemia
Węglowce

Węgiel, krzem, german, cyna i ołów: kompendium wiedzy na temat węglowców.
Kategoria: Chemia
Strona Piotra Jamroza.

Technologia chemicznego osadzania z fazy gazowej (PACVD i CVD) + referaty autora strony na tematy związane z ochroną środowiska (efekt cieplarniany, membrany).
Kategoria: Chemia
ChemOnline - forum chemiczne

Raczkujące forum chemiczne oparte na mechanizmie phpBB - wymaga rejestracji nawet do czytania postów.
Kategoria: Chemia
ChemLiX

Zbiór bezpłatnych programów chemicznych pod Linuxa. Opisy, recenzje,tłumaczenia, kody źródłowe i pliki instalacyjne do ściągnięcia za darmo.
Kategoria: Chemia